Luchtzuiverende planten in de stad

 

Over de hele wereld zien we dat meer en meer mensen in steden wonen. Tegen 2050 schat men dat 66% van de wereldbevolking in verstedelijkt gebied zal leven; voor Vlaanderen gaat het om 42%. Die verstedelijking brengt allerhande problemen mee, waaronder een daling in luchtkwaliteit.

 

Het aanleggen van stedelijke groeninfrastructuur zoals stadstuintjes, groendaken en groengevels is een manier om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nu is het bekend dat bepaalde plantensoorten de lucht beter zuiveren dan andere.

Dat is deels te wijten aan verschillen in de microstructuur van de bladeren, maar ook de bacterieflora die op de planten gevonden wordt, kan een belangrijk wapen vormen in de strijd tegen luchtvervuiling. Er wordt dan ook volop onderzoek gevoerd naar de verschillen tussen plantensoorten en de daarop aanwezige bacteriën om te achterhalen welke plant het meest doeltreffend is.

Groentips voor stadsbewoners

Natuurlijk zal het effect het grootst zijn als de totale groenoppervlakte zo groot mogelijk is, maar momenteel kan je als stadsbewoner alvast enkele maatregelen nemen. Baken de grenzen van je tuin bijvoorbeeld af met hagen of zorg voor groen op je gevels, bijvoorbeeld met klimplanten.

Voor de verdere inrichting van je tuin is het bovendien belangrijk, en mooi, om te kiezen voor een hoge diversiteit aan planten. Zo trek je namelijk allerhande dieren aan, zoals insecten. Veel insecten vervullen een belangrijke rol als bestuiver en hebben het momenteel moeilijk omdat hun natuurlijke leefgebied aan het verdwijnen is, onder meer als gevolg van verstedelijking.

Een weloverwogen aangelegd stadstuintje met verschillende soorten honingplanten kan dan ook een waardevol toevluchtsoord zijn voor deze insecten, waardoor hun voortbestaan verzekerd is.

Door je stadstuin in te richten met een heel scala aan planten en te omgeven met hagen en gevelgroen, geef je dus op verschillende vlakken het milieu en de natuur een duwtje in de rug. Zeker doen!

Bepaalde plantensoorten zuiveren de lucht beter dan andere. Er wordt volop onderzoek gevoerd naar de verschillen en de aanwezige bacteriën om te achterhalen welke plant het meest doeltreffend is
Tom Artois
UHasselt

Tom Artois is professor aan het Centrum voor Milieukunde aan de Universiteit Hasselt. Hij zoekt uit wat de voordelen zijn van groenwanden en -daken in de stad.