Omgaan met een overflow aan informatie

 

Kunnen we beschermd worden tegen de overvloed aan informatie die ons leven overspoelt? Dat mensen zich die vraag stellen, maakt duidelijk dat we iets in onze omgang met mediatechnologie als problematisch ervaren. Maar is het wel mogelijk om ons buiten de informatiestroom te plaatsen?

 

De huidige mediatechnologie lijkt erop gericht te zijn om ons zoveel mogelijk te binden. In zekere zin wil ze ons op een bepaalde manier van leven instellen: als mediagebruikers worden we ertoe gebracht zoveel mogelijk te ‘delen’. De ruimte waarin we ons kunnen terugtrekken wordt zo klein mogelijk gemaakt. Hoe zouden we ons kunnen ontdoen van instrumenten die er net op uit zijn onze levens te beheersen en te sturen?

Op zoek naar een remedie

Een radicaal antwoord dringt zich op. Het meest efficiënte tegengif voor de informatieoverdaad is een totale breuk met de dwang die online media uitoefent op onze dagen en nachten. Enkel ongestoord eten, slapen, sporten, ontspannen, … biedt rust en herbronning.

De natuurlijke en heilzame aandacht voor al wat ons omgeeft heeft geen nood aan de bemiddeling van een scherm. Het komt erop aan om de dingen te laten zijn wat ze zijn, het levende in zijn concrete nabijheid te omarmen, een direct contact met de wereld aan te gaan.

Daarbij blijft de moeilijkste vraag wel onbeantwoord: in welke mate plaatsen we ons daarmee buiten de samenleving en bij uitbreiding buiten een heel tijdperk?

Het meest efficiënte tegengif is een totale breuk met de dwang die online media uitoefent. Maar in welke mate plaatsen we ons daarmee buiten de samenleving en buiten een heel tijdperk?
Karl Verstrynge
VUB

Karl Verstrynge is professor binnen de onderzoeksgroepen ‘Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen’ en Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij bestudeert onze ‘cultuur van onmiddellijkheid’: de constante stroom van aandachttrekkende informatie.