Video

SOS Science: Ignace Glorieux over de 30-urenweek

Zijn we al klaar voor een werkweek van 30 uren? Wat zou dat betekenen voor onze bedrijven? Welke invloed zou dat hebben op onze gezinnen? En wat mogen we verstaan onder “tijdsordening”? Ignace Glorieux, hoogleraar aan de VUB en deel van de onderzoeksgroep TOR, geeft ons meer duidelijkheid.

Ging dit filmpje voor jou niet diep genoeg in op het thema? Beluister in deze podcast de extra vragen die we professor Ignace Glorieux stelden.