Podcast

De tomeloze technologiemaker

Ooit maakte hij de overstap van biologie naar technologie. Vandaag is het tijd om de omgekeerde beweging te maken. Dries Braeken (imec) vertelt als technologiemaker hoe orgaantjes op een chip de wereld kunnen verbeteren!

Soundcloud